Werkgroep financiën

De werkgroep is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer en verantwoording van alle middelen van de drie parochies. Ze zorgt ervoor dat alle dagelijkse financiële handelingen worden uitgevoerd en dat hiervan een goede boekhouding bijgehouden wordt.

Resultaatrekening en balans 
De werkgroep stelt ieder jaar een resultaatrekening op van de drie parochies. Hiermee geven wij een goed beeld van de inkomsten en uitgaven van de parochies. Ook stelt de werkgroep de jaarbalans samen voor elke parochie. Deze wordt ter goedkeuring aangeboden eerst aan het bestuur en vervolgens aan het bisdom. De balans wordt ook jaarlijks tijdens een informatiebijeenkomst toegelicht aan geïnteresseerden van de parochies.

Begroting
De werkgroep financiën stelt jaarlijks een begroting op. Voor het komende jaar is deze gebaseerd op basis van uitgaven van voorgaande jaren. Hier is niets mis mee, maar de werkgroep zal er naar streven om zeker ten aanzien van onderhoud, kosten en inkomsten ontwikkeling verder vooruit te kijken en hierop haar beleid afstemmen.

Beheer
De werkgroep heeft een goed beeld van alle bezittingen van de parochie en ziet er op toe dat deze goed beheerd worden.

Speerpunten
– efficiënt inkopen, door gezamenlijke inkoop van bv energie en kerkbenodigdheden hebben wij een behoorlijke besparing kunnen bewerkstelligen. Belangrijk vinden wij dat hiervan de lokale bedrijven  niet de dupe mogen worden.
– uniforme boekhouding, wij zijn nu bijna zo ver dat we de drie parochies in een uniform jasje hebben. Dit betekent dat binnen de drie parochies op dezelfde manier gewerkt wordt. Op deze manier krijg je goed vergelijkbaar materiaal en creëer je een overzichtelijke boekhouding.