Clusterbestuur

Het clusterbestuur behartigt het algemeen beleid van de parochie in pastoraal en materieel inzicht. In de praktijk komt het er op neer dat het bestuur zich bezig houdt met de volgende bestuurszaken;
– beheren van het parochieel vermogen
– het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
– het adviseren van de pastoor
– de zorg voor een goede communicatie en coördinatie tussen alle betrokkenen binnen onze organisatie.
Ons clusterbestuur telt 5 leden.

Voorzitter:
– Pastoor C. Dieteren,
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen
email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
email: martinusparochieneer@hetnet.nl

Secretaris: ad interim
– Dhr. Harry Huijsmans,
Heldenseweg 16, 6086 PE Neer, tel. 0475-593645

Penningmeester:
– Mevr. Ellie aan den Boom – Bongaerts
Hanssum 1B, 6086 BS Neer, tel. 0475 – 593175

Kerkmeester gebouwen en terreinen:
– Dhr. Jo Kuijpers
Sloes 2, 6086 PN Neer, tel. 0475-591714

Kerkmeester personeel en organisatie:
– Mevr. Mia Tobben-Linssen,
Rohrstraat 1, 6086 NB Neer, tel. 0475-592468