Werkgroep personeel en organisatie

In ons Parochiecluster Heibloem, Neer en Roggel zijn vele vrijwilligers actief. Zij voelen zich betrokken bij de kerk en leveren een belangrijke bijdrage in het functioneren van onze parochiegemeenschap. Sinds het ontstaan van het Cluster is er een werkgroep Personeel en Organisatie samengesteld uit leden van  alle drie de Parochies.

Tot hun taak behoort o.a. :

  • Het adviseren en informeren van de vrijwilligers.
  • Het herkennen van de behoeftes en het aandragen van oplossingen hiervoor. Hun taak is ook het onderhoud van de contacten tussen de vrijwilliger en het bestuur.
  • De werkgroep P&O helpt en stimuleert de vrijwilliger in zijn of haar taakgebied.
  • P&O verzamelt persoonsgegevens en stelt hieruit werkzame lijsten samen. Hierbij ziet P&O toe op de bescherming en respect voor de privacy van de vrijwilliger en de organisatie.

 Voorzitter: vacant