Bestuurswijzigingen

Het bestuur van de parochies Heibloem-Neer –Roggel maakt het volgende bekend.

    1. Dat de heer G. Mols door het bisdom eervol ontslagen is. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij in zijn functie als kerkbestuurslid voor onze parochies heeft gedaan en betekend heeft.
    2. Tevens heeft onze bisschop de volgende personen voor ons parochiecluster benoemd. Mevr. M. Tobben-Linssen, de heer H. Huijsmans en de heer J. Kuijpers. Allen zijn woonachtig in Neer.
    3. Dat de heer P. Ramaekers door het bisdom eervol ontslagen is. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij in zijn functie als kerkbestuurslid voor onze parochies heeft gedaan en betekend heeft.

We hopen dat er nog mensen vanuit Heibloem en Roggel het bestuur komen versterken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.