Deken Maessen nieuwe Vicaris generaal

Vicaris generaal

Op vrijdag 30 november heeft het Bisdom bekend gemaakt, dat Mgr. R. Maessen per 1 jan. 2019 de nieuwe Vicaris generaal zal worden, dus de rechterhand van de nieuwe Bisschop.

Onderstaande brief is na de H. Mis op 10 of 11 nov. 2018 voorgelezen in de kerken van de parochies van cluster Emmaus, waar Deken Maessen pastoor is.

Broeders en zusters,

Het bekende Bijbelboek Prediker zegt het even mooi als treffend: ‘Alles heeft zijn tijd’. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van bouwen en een tijd van afbreken, een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat nuchtere ritme hoort bij ons leven en dat is goed.

De afgelopen periode heeft u mij wellicht wat vaker gemist in onze parochie. Na mijn zomervakantie heb ik, met het oog op de toekomst, de tijd en ruimte genomen om na te denken over wat wijs is. Wijs voor de parochie en ook wijs voor mezelf. In deze periode van rust en bezinning ben ik tot de conclusie gekomen, dat het tijd is om te gaan vertrekken. Ik ben 73 jaar en, alhoewel niet ziek of hulpbehoevend, merk ik wel dat ook bij mij de kracht afneemt om de mooie, maar drukke taak van pastoor-deken te vervullen. Ik voel, dat ik daardoor mijn functie niet meer zoals voorheen kan volbrengen. Voor mijn gevoel is het dan ook niet meer verstandig om dat te blijven doen.

Onze samenleving en Kerk veranderen en staan voor nieuwe uitdagingen. Steeds minder mensen verbinden zich met de Kerk, ook in onze streek. Dat levert grote vragen op over de inrichting van zowel dekenaat als parochie, over het voortbestaan van de vele kerkgebouwen en hoe op verantwoorde wijze invulling kan worden gegeven aan Kerk-zijn in deze tijd. Mede door de warme betrokkenheid van parochianen, de inzet van vele vrijwilligers en mijn collega’s in het ambt staan we er momenteel in onze parochie stabiel voor. Het fundament is er. Maar de volgende stap moet worden gezet. Daarvoor is iemand met nieuwe kracht en een frisse blik nodig. Ik ben daarvoor niet meer de aangewezen persoon. De volgende fase zult u zonder mij als uw pastoor-deken ingaan.

De nieuwe bisschop zal ik verzoeken om mij per 31 december van dit jaar ontslag te verlenen als deken van het dekenaat Thorn en van de parochies van het cluster Emmaüs. In afstemming met het Kerkbestuur zal ik het precieze moment van mijn vertrek bepalen.

Veranderingen horen bij het leven. Maar zoals onze emeritus-bisschop bij zijn vertrek als bisschop zo treffend zei: “Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Heb.13:8). En ik zeg hem dat vol vertrouwen na. Met onze nieuwe bisschop Smeets stem ik in met zijn wapenspreuk: In Gods naam mensen liefhebben. Dat blijft een opdracht waar we ook zijn. Na mijn afscheid zal ik gaan wonen op het terrein van de abdij van de Cisterciënsermonniken in Echt.

René Maessen
Pastoor-deken

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *