Kerngroep

De kerngroep van de parochies Heibloem en Roggel houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een aantal keer per jaar komen zij samen en worden de zaken besproken.

De volgende personen hebben zitting genomen in de kerngroep:

Dhr. Will Claessen
Dhr. Harry Huijsmans (voorzitter)
Dhr. Sjra Jegers
Mevr. Anny Maessen (Heibloem)
Mevr. Lisette Janssen (Heibloem)
Mevr. Toos Geenen
Dhr. Frans Peters
Dhr. Jac Scheenen