Parochiesecretariaat

In het menu aan de rechter zijde kunt u een keuze maken voor de actuele intenties in uw parochie.

De misintenties s.v.p. minimaal 2 weken vóór dinsdag 11.30 uur voorafgaande aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email regelen onder vermelding voor welke parochie en welke datum. De kosten in het weekend bedragen € 25.00 per intentie.
Ook kunt u het bedrag in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de Heilige Mis, afgeven bij het parochiehuis of parochiesecretariaat van uw kerk. U kunt voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Roggel.

Heibloem en Roggel.
Parochiesecretariaat: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 0475 49 13 93
Geopend:  woensdag en donderdag  van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
De kosten kunt u overmaken op:
Rabobank rek.nr. NL85 RABO 0144 2927 18 t.n.v. parochie H. Isidorus te Heibloem
Rabobank rek.nr. NL44 RABO 0144 2036 34 t.n.v. parochie H. Petrus te Roggel