Ziekenzalving

MEDEDELING
In veel parochies zal komend weekend (9/ 10 september) de Nationale Ziekendag gehouden worden.
In dat kader volgt hier een artikel over de ziekenzalving.

ZIEKENZALVING
“Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer”. Zo wordt in de Bijbel (brief van Jacobus 5, 14) geschreven over de ziekenzalving. Het tweede Vaticaanse Concilie (1959-1963) heeft de betekenis van de sacramenten meer bij de tijd gebracht en herijkt aan de Bijbelse bronnen.
De ouderen onder ons hebben meegekregen: als iemand op sterven ligt, dan moet hij/ zij het heilig Oliesel ofwel de laatste sacramenten ontvangen. Bij stervensgevaar werd een priester gebeld, die met haastige spoed naar de stervende moest komen om het heilig Oliesel toe te dienen.

Sinds het 2e Vaticaanse Concilie zijn er, na nieuwe bezinning op de Bijbel, nieuwe accenten gelegd. Het begrip “laatste sacramenten” of “heilig Oliesel” werd bijgesteld: het sacrament wordt nu ziekenzalving genoemd. Vooral het bovenstaande fragment uit de brief van de apostel Jacobus is richting gevend. De ziekenzalving kan een bijzonder moment zijn om bij ziekte of ouderdom ons leven toe te vertrouwen aan God en Hem te bidden om Zijn nabijheid en kracht. Het is jammer, dat mensen, zoals vroeger de praktijk was, hiermee wachten tot de stervensfase aanbreekt of zelfs tot wanneer het niet meer kan.

De ziekenzalving bestaat uit gebed, handoplegging (God houdt Zijn beschermende hand boven ons hoofd) en zalving (God sterkt ons). De priester bidt: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van de Heilige Geest”.

De ziekenzalving is een sacrament van troost en bemoediging, van Gods nabijheid als het leven een mens zwaar valt: een moment van gebed, in de kring van naaste familie en dierbaren.
Mocht u meer informatie willen over dit sacrament of het sacrament willen ontvangen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen (tel. 510105)
In dringende gevallen kunt u ook bellen met koster Annie Segers (tel. 593089) of met Mia Theelen (tel. 591293)

Kapelaan P. Lipsch

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *