Misintenties Heilige Martinus Neer

============================================

   • PERSBERICHT – 27 mei 2020
   • Namens de kerkbesturen en kerngroepen van Cluster Kana
   • door Pastoor C. Dieteren en kapelaan P. Lipsch
   •  
   • Vanaf 1 juni weer beperkt H. Missen met gelovigen
   •  
   • Vanaf 1 juni mogen wij – natuurlijk aan de hand van de richtlijnen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Bisschoppen – het liturgisch leven in ons cluster Kana langzaam weer opstarten. Voor onze parochies betekent dit het volgende:
   •  aangezien we in de maand juni met maximaal 30 aanwezigen de liturgie mogen vieren, hebben wij besloten om vanaf 2 juni te beginnen met uitsluitend doordeweekse vieringen in onze parochies. Tot 14 juni is het uitreiken van de communie niet toegestaan, daarna onder strikte voorwaarden (opgesteld door de Nederlandse Bisschoppen). Aanmelden voor de vieringen door de week is niet nodig.
   • vanaf 1 juli, wanneer 100 mensen aanwezig mogen zijn, zullen wij pas beginnen met de vieringen in het weekend.
   •  in onze parochiekerken zijn natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, onder andere ten aanzien van het desinfecteren van de handen. In de kerk is verder aangegeven welke zitplaatsen gebruikt mogen worden. Hierover wordt u in de kerk geïnformeerd, wij vertrouwen erop dat alle aanwijzingen navolgt. 
   •  uitvaartdiensten kunnen – met inachtneming van de regels en maximaal 30 aanwezigen in de maand juni, vanaf juli met 100 personen – ook in onze parochiekerken plaatsvinden.
   •  vieringen van het doopsel worden voorlopig uitgesteld.
   •  de vieringen van de Eerste Heilige Communie, processies en andere grotere parochie-activiteiten moeten worden uitgesteld tot 2021.
   •  na Pinksteren zijn onze parochiecentra geopend volgens de gebruikelijke openingstijden.
   •  wij betreuren het ten zeerste dat het helaas voorlopig nog niet mogelijk is om  vieringen op te laten luisteren door onze koren. Ook het samenkomen voor repetities is nog niet toegestaan.
   •  dit geldt tevens voor het koffiedrinken na de Mis.
   •  In verband met de 1,5-meter regel kan er niet gecollecteerd worden. Zoals bekend is de parochie geheel afhankelijk van bijdragen afkomstig van parochianen, bij de ingang van de kerk treft u collectemandjes aan voor uw vrijwillige gaven.
   •  
   • Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met uw parochiekantoor.
   •  
   • Geheel volgens de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen hebben wij onze
    kerkgebouwen zo ingericht dat wij op een verantwoorde wijze weer samen de
    H. Mis kunnen vieren.
   •  
   • ————————————————————————————–
     •  
   • Parochie nieuws.
    Daags voor Hemelvaartsdag (’s avonds) – 20 mei – zijn door het bisdom de voorschriften bekend gemaakt, die door de parochies gehanteerd moeten worden, als zij de draad weer oppakken. Daaruit blijkt, dat er toch eerst nog voorbereidend werk gedaan moet worden, voordat we weer met de H. Missen kunnen beginnen. Komende week zal de Parochie-nieuwsbrief van juni (digitaal) verschijnen en daarin zullen we publiceren, hoe een en ander hier in de parochies geregeld zal worden.

    ———————————————————————————————-

    • H. Missen afgelast.
    • Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen worden tot en met 31 MEI (Pinksteren) alle H. Missen  afgelast. De H. Missen + intenties, die daarvoor opgegeven waren, zullen – in overleg met de familie – later opgedragen worden. De H. Missen van woensdagmorgen in de kerk in Neer gaan ook niet meer door. Uitvaarten kunnen in sobere vorm en kleine kring gewoon doorgaan. Hierover kunt u contact opnemen met kapelaan Lipsch (06 – 54761208) of met Mia Theelen (591293). Verdere informatie kunt u vinden op de website van het Bisdom. http://www.bisdom-roermond.nl
      •  
       •  
       • DOOR  VERDERE  MAATREGELEN  VAN  OVERHEIDSWEGE  KAN  OOK  DE  SACRAMENTSPROCESSIE  (+ DANK-JE-WEL  VIERING  VAN  DE  COMMUNICANTEN)  OP 21 JUNI  NIET  DOORGAAN.
       • DE  OPENLUCHT  MIS  BIJ  DE  MARIAKAPEL  OP ZATERDAG  15  AUGUSTUS  KAN  DIT  JAAR  HELAAS  OOK  NIET  DOORGAAN.
       •  
       • —————————————————————————-
       •  
      • ————-   VAKANTIEROOSTER ———————
      •  
       • ZONDAG 2 AUGUSTUS – 18e zondag door het jaar
       • – vervalt de H. Mis in Neer
       •  
       • WOENSDAG 5 AUGUSTUS
       • 9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
       • – voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging speciaal voor degenen, die de laatste maanden overleden zijn:
       • – Mia Kuijpers – Berben
       • – Har Winkelmolen
       • – Wim Hermans
       • – Jac Cuijpers
       • – Leen Hebben – Naus
       • – Lena Winkelmolen – Schreurs
       • Cantor: Jan Simons (Zingen door het koor mag/ kan niet)
       • Lector: Tiny Huijsmans
       •  
       • WOENSDAG 5 AUGUSTUS
       • 11.00 uur: Ziekencommunie VERVALT
       •  
       •  ZATERDAG 8 AUGUSTUS – 19e zondag door het jaar 17.00 uur (Let op de tijd) : EXTRA H. Mis
       • + Zegenen van de kroedwès door kapelaan Lipsch in de KERK
       • – Jrd. voor Gritha Hermans
       • – Jrd. voor Christina Geujen
       • – Jrd. voor ouders van Lier – Philips en overleden familie
       • – Jrd. voor Sjeng Beeren, Maria Beeren – Metsemakers en overleden familie
       • – Jrd. voor Annie Martens – Bruinen en Frans Martens
       • – Jrd. voor Sjaak van Melick, Mia van Melick – Rijs en overleden familie
       • – Jrd. voor Ben Geraets
       • – Jrd. voor Pastoor Naus en H. Mis voor Martha Cox
       • – voor Sef Geerets en overleden familie
       • – voor Vader en Moeder Huijsmans en overleden kinderen.
       • Cantor: Marlou en Eva Pletsers (Maastricht)
       • Lector: Annie Segers
        Acolyten: Har Huijsmans en Ton Martens
       •  
       • ZATERDAG 8 AUGUSTUS – 19e zondag door het jaar
        19.00 uur: H. Mis
       • + Zegenen van de kroedwès door kapelaan Lipsch in de KERK
       • – Jrd. voor Christina Smeets – Smeets en Michiel Smeets
       • – Jrd. voor Sjra Theelen en Mia Theelen – Smets
       • – Jrd. voor overleden familie Timmermans – Derikx
       • – Jrd. voor Pierre Verhaeg en voor Harrie
       • – Jrd. voor Jan Winkelmolen en Mia Winkelmolen – Loyen
       • – Jrd. voor overleden familie Hillen – van de Boel
       • – Jrd. voor Wim Simons
       • – Jrd. voor Sjra en Dien Dams – Ververs en voor Marij Dams – Kierkels
       • – Jrd. voor Servy Dirkx – Caris
       • – Jrd. voor Han van den Hurk en overleden familie van den Hurk – van der Velde
       • – voor Truus Sijben – van Melick
       • – voor Gerda Leunissen – Peeters, Sjeng Leunissen en Thei Leunissen
       • – voor Jan Verhaeg
       • Cantor: Marlou en Eva Pletsers (Maastricht)
       • Lector: Jacques Wetzels
        Acolyten: Jacques Wetzels en Jac Pouls
        •  
        • WOENSDAG 12 AUGUSTUS
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ZATERDAG 15 AUGUSTUS – 20e  zondag door het jaar
        • GEZIEN DE ACTUELE OMSTANDIGHEDEN ZAL DEZE EXTRA H. MIS NIET DOORGAAN
        • OPENLUCHTMIS door kapelaan Lipsch bij de MARIAKAPEL (LEUDALWEG) – (GAAT  NIET  DOOR)
        •  
        • ZONDAG 16 AUGUSTUS – 20e zondag door het jaar
        • vervalt de H. Mis in Neer
        •  
        • WOENSDAG 19 AUGUSTUS
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ZATERDAG 22 AUGUSTUS – 21e zondag door het jaar 
        • 19.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        • – Jrd. voor Ton Winkelmolen
        • Cantor: Gert Gielen
        • Lector: Mia Tobben
        • Acolyten: Hubertine Geerets en Tiny Huijsmans
        •  
        • WOENSDAG 26 AUGUSTUS
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ZONDAG 30 AUGUSTUS – 22e zondag door het jaar
        • – vervalt de H. Mis in Neer
        •  
        • ————————————————————————–
        •  
        • WOENSDAG 2  SEPTEMBER
        • 9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        • – voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging speciaal voor degenen, die de laatste maanden overleden zijn.
        • – voor Gerda Leunissen – Peeters, Sjeng Leunissen en Thei Leunissen
        • Koor ???: Zonnebloemkoor
        • Lector: Tiny Huijsmans
        •  
        • ZATERDAG  5 SEPTEMBER – 23e zondag door het jaar
        • (MIVA – collecte)
        • 19.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        • – H. Mis voor Annie Martens – Bruinen en Frans Martens vanwege verjaardag
        • Cantor: Gert Gielen
        • Lector: Mia Tobben
        • Acolyten: Hubertine Geerets en Ton Martens
        •  
        • WOENSDAG 9  SEPTEMBER
        • 9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        •  ————- EINDE  VAKANTIEROOSTER —————-
        •  
        • ZONDAG 13 SEPTEMBER – 24e zondag door het jaar
        • 9.30 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK  
        • – voor de overleden ouders Geraets – Joosten
        • – voor de overleden familie Theelen – Kersten
        • Cantor: Gert Gielen
        • Lector: Tjeu Scheepers
        • Acolyten: Hubertine Geerets en Ton Martens
        •  
        • WOENSDAG 16 SEPTEMBER
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ZATERDAG 19 SEPTEMBER – 25e zon. door het jaar 
        • 19.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        • – voor Sef Geerets
        • Cantor: Gert Gielen
        • Lector: Jacques Wetzels
        • Acolyten: Jacques Wetzels en Har Huijsmans
        •  
        • WOENSDAG 23 SEPTEMBER
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ZONDAG 27 SEPTEMBER – 26e zondag door het jaar
        • 9.30 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK  
        • – Jrd. voor John Derks en voor Jo Derks
        • Cantor: Gert Gielen
        • Lector: Leny Berben
        • Acolyten: Ton Martens en Jac Pouls
        •  
        • WOENSDAG 30 SEPTEMBER
        •  9.00 uur: H. Mis door kapelaan Lipsch in de KERK
        •  
        • ————————————————————————–

           
          

         

 •  
 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Dit bericht is geplaatst in Misintenties van de parochie St. Martinus Neer. Bookmark de permalink.