Kerngroep

De kerngroep zal met name op locatie, dus in eigen parochie, de dagelijkse gang van zaken in de gaten moeten houden en eventueel regelen.
In iedere parochie moet een aanspreekpunt zijn. Parochianen moeten altijd iemand kunnen bereiken, ook als het parochiekantoor gesloten is.

  De KERNGROEP NEER bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. Harry Huijsmans, kerkbestuurslid
  • Dhr. Pierre Kuijpers, onderhoud kerkhof
  • Kapelaan P. Lipsch
  • Dhr. Tjeu Scheepers
  • Mevr. Annie Segers – Verheijden, koster (tel. 59 30 89)
  • Mevr. Mia Theelen, kerkdiensten/ administratie (tel. 59 12 93)
  • Mevr. Mia Tobben – Linssen
  • Dhr. Jacques Wetzels, technisch onderhoud