Kerngroep

TAKEN
De kerngroep zal met name op locatie, dus in eigen parochie, de dagelijkse gang van zaken in de gaten moeten houden en eventueel regelen.
In iedere parochie moet een aanspreekpunt zijn. Parochianen moeten altijd iemand kunnen bereiken, ook als het parochiekantoor gesloten is.

 • De KERNGROEP NEER bestaat uit de volgende personen:
  Dhr. Harry Huijsmans, kerkbestuurslid
  Dhr. Tjeu Scheepers
  Mevr. Annie Segers – Verheijden, koster (tel. 59 30 89)
  Mevr. Mia Theelen, kerkdiensten/ administratie (tel. 59 12 93)
 • Mevr. Mia Tobben
 • Dhr. Jacques Wetzels, technisch onderhoud