Parochiekantoor

Misintenties opgeven (uiterlijk 14 dagen van tevoren):

bij Mia Theelen (thuis) tel. 59 12 93

in het Parochiehuis (Kerkplein 4) tel. 59 39 68 op woensdagmorgen: 10.00 tot 11.30 uur

                                                                                         of in het weekend: ná de H. Mis

via email: martinusparochieneer@hetnet.nl

Bankrekeningnummer Parochie H. Martinus Neer: NL13RABO 013 57 00 590

Aanmelden H. Doopsel: Jeanine van der Kruijs tel. 49 55 68

Website: www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl