Aanvraag doopbewijs

Als u buiten de parochieĀ een kerkelijke huwelijk aangaat of u ontvangt het sacrament van het H. Vormsel, dan dient u een doopbewijs aan de desbetreffende parochie te overhandigen.
Voor de mensen die in de parochiekerkĀ of in de Mariakapel van Neer gedoopt zijn, kunnen een doopbewijs via het parochiekantoor aanvragen. Zij zullen u een bewijs doen toekomen.

Adres parochiekantoor Neer:
Kerkplein 4
6086 BK Neer

tel: 0475-593968
email:martinusparochieneer@hetnet.nl

Openingstijden:
iedere woensdag tussen 09.30 – 11.00 uur