Opgeven misintenties

Misintenties opgeven
(uiterlijk 14 dagen van tevoren):
bij Mia Theelen (thuis) tel. 59 12 93
in het Parochiehuis (Kerkplein 4) tel. 59 39 68
op woensdagmorgen: 9.30 tot 11.30 uur
of in het weekend: ná de H. Mis
via email: martinusparochieneer@hetnet.nl

Kosten: Weekend-mis: €27,50,-
H. Mis op woensdagmorgen: €12,50,-
Bankrekeningnummer Parochie H. Martinus Neer:
NL13RABO 013 57 00 590

Aanmelden H. Doopsel:
Jeanine van der Kruijs tel. 49 55 68

Adres en openingstijden parochiekantoor Neer:
Kerkplein 4
6086 BK Neer
tel: 0475-593968

email:martinusparochieneer@hetnet.nl