Parochie nieuwsbrief september 2020

Wat is het verschil tussen Allerzielen en Allerheiligen?

Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) volgen elkaar ieder jaar netjes op. In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag de dag vieren we nog verschillende van deze naamdagen. De twee bekendste zijn die van St. Nicolaas (5 december) en die van St. Franciscus elk jaar op 4 oktober (dierendag).

Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen maar wij kennen veel meer heiligen en martelaren. Daarom werd een algemene dag ingevoerd waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden: Allerheiligen, wat we elk jaar op 1 november (of daar in de buurt) vieren. De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Ook dan worden de doden herdacht, maar ditmaal alle overledenen, vooral diegenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Dit jaar vieren we Allerzielen in Neer op 25 oktober om 15:00 uur, in Heibloem op 1 november om 11:00 uur en Roggel op 1 november om 14:00 uur. Aansluitend aan de viering in de kerk worden de graven op het kerkhof gezegend.

Wisseling van de wacht
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief zal binnenkort in het pastoraal team van onze parochies een wisseling van de wacht plaatsvinden: Pastoor Dieteren zal (waarschijnlijk) half oktober aan de slag gaan in het parochiecluster Schin op Geul en zal in onze parochie opgevolgd worden door -nu nog- kapelaan Lipsch. Kapelaan Rajan Arulraj zal vanuit Bocholtz verhuizen naar Haelen om het team in ons parochiecluster te versterken, Pastoor Lipsch zal in Neer blijven wonen.

Parochies: van samenwerking naar federatie
Samenwerking tussen parochies is niets nieuws, heel veel parochies delen al lang een pastoraal team. In veel plaatsen is er ook al één gezamenlijk kerkbestuur voor meer parochies. Vanuit het verleden hebben we in Limburg heel veel kleine parochies, die in deze tijd maar moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Daarom is het goed dat de krachten gebundeld worden.
Het bisdom heeft aangegeven dat samenwerking niet meer vrijblijvend kan. Het is de bedoeling dat alle parochies vanaf 1 januari 2021 deel uitmaken van een federatie. Dat is een vorm van samenwerken die verder gaat dan de parochieclusters die er nu bestaan. Bij een federatie is er sprake van één federatie met één pastoraal team, één kerkbestuur en één gezamenlijke financiële exploitatie. In de toekomst zullen we u als parochiaan verder informeren over de ontwikkelingen in ons parochiecluster KANA.

H. MISSEN IN ONZE PAROCHIEKERKEN
WOENSDAG 2 september
NEER: 9.00 uur: H. Mis
– voor de levende en overleden leden van de Seniorenvereniging
– voor Gerda Leunissen – Peeters, Sjeng Leunissen en Thei Leunissen

ZATERDAG 5 september (MIVA-COLLECTE)
Neer: 19.00 uur: H. Mis
– voor Annie Martens – Bruinen en Frans Martens vanwege verjaardag

zondag 6 september (MIVA-COLLECTE)
ROGGEL: 9.30 uur: H. Mis, als jaardienst
– voor Echtpaar Tobben-Derks
– voor Jan Mevissen en Gerda Mevissen-Kusters
– voor To Metsemakers-Derks en overleden familie
– voor Sjaak Janssen en Leen Janssen-Houben

HEIBLOEM:
11.00 uur: H. Mis voor alle ouderen en zieke mensen namens de Zonnebloem

woensdag 9 september
Neer: 9.00 uur: H. Mis

zaterdag 12 september
ROGGEL: 19.00 uur: H. Mis, als jaardienst
– voor Frans Simons en An Simons-Vissers en overleden familie
– voor Bèr Timmermans en Trui Timmermans-Mennen
– voor Ron en Ingrid Peeters, Opa en oma Peeters-Crins en Lisette Peeters-Verstappen

zondag 13 september
Neer: 9.30 uur: H. Mis
– voor de overleden ouders Geraets – Joosten
– voor Mia Geraets – Rooijakkers en Luc Geraets
– voor de overleden familie Theelen – Kersten
– uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk
HEIBLOEM: 11.00 uur: H. Mis voor het welzijn van onze parochie
12.15 uur Doopsel: John van den Eijnden

woensdag 16 SEPTEMBER
NEER: 9.00 uur H. Mis

zaterdag 19 SEPTEMBER
Neer: 19.00 uur: H. Mis voor Sef Geerets

zondag 20 SEPTEMBER
ROGGEL: 9.30 uur H. Mis, als jaardienst
– voor Pierre Peeters en Thea Peeters-Philips
– voor alle overledenen van de familie Smets-Klompen
HEIBLOEM: 11.00 uur: H. Mis voor alle mensen in nood
woensdag 23 september
NEER: 9.00 uur: H. Mis

zaterdag 26 september
ROGGEL: 19.00 uur: H. Mis voor Tjeu Ramaekers

zondag 27 september
Neer: 9.30 uur: H. Mis als jrd. voor John Derks en voor Jo Derks, ter ere van de H. Antonius en voor alle weldoeners van de Antoniuskapel

HEIBLOEM: 11.00 uur: H. Mis voor alle mensen in nood

woensdag 30 september
NEER: 9.00 uur: H. MIs

Contactgegevens

Parochie St. Isidorus Heibloem:
Kerk: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem
Parochiekantoor:
Pastoor Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393
Geopend: don. van 9.00 uur – 11.30 uur (Lisette Janssen)
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Bankrekeningnr: NL85 RABO 01442.92.718

Parochie H. Martinus Neer:
Kerk: Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968
Mariakapel (Witte Kapel): Leudalweg 10, 6086 AT Neer
Parochiekantoor/ Parochiehuis:
Kerkplein 4 , 6086BK Neer, tel. 593968
Geopend: wo. van 9.30 uur – 12.00 uur (Mia Theelen)
Email: martinusparochieneer@hetnet.nl
Bankrekening: NL13 RABO 01357.00.590

Parochie H. Petrus Roggel:
Kerk: Markt 1, 6088 BP Roggel
Parochiekantoor:
Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, tel. 491393
Geopend: don. van 9.00 uur – 11.30 uur (Lisette Janssen)
Post voor het parochiekantoor kunt u ook deponeren in de brievenbus in de Mariakapel van onze kerk.
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Bankrekeningnr: NL44 RABO 01442.03.634

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.