Opgeven misintenties

In het menu aan de rechter zijde kunt u een keuze maken voor de actuele intenties in uw parochie.

De misintenties s.v.p. minimaal 2 weken vóór donderdag 11.30 uur voorafgaande aan de herdenking tijdens de Heilige Mis doorgeven.
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Het opgeven van misintenties bij voorkeur via email onder vermelding van  datum, naam overledene(n) en of het voor een speciale gebeurtenis is bijv.  jaardienst. De kosten in het weekend bedragen € 27.50 per intentie. Het bedrag dient u over te maken op: rek.nr. NL44 RABO 0144 2036 34 t.n.v. parochie H. Petrus te Roggel onder vermelding van datum en naam overledene(n).
2. Het bedrag kunt u in een gesloten envelop, o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en de datum voor de Heilige Mis, in de brievenbus stoppen van het parochiesecretariaat.
3. U kunt voor de misintenties ook terecht op het parochiesecretariaat te Roggel op donderdagochtend.
Openingstijden: donderdag van 09.00 – 11.30 uur.

Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel

tel. 0475 49 13 93
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl