Gezinsmis

In Roggel worden door het jaar enkele vieringen voor kinderen gehouden.

In november vindt de St. Maartensviering plaats.

Op de zaterdag voor de eerste zondag van de advent worden de vormelingen uitgenodigd met hun adventskrans. Deze wordt tijdens de H. Mis gezegend en aansluitend naar zieke en eenzame mensen gebracht.

Op Palmzondag komen de communicanten met de palmpasenstok naar de kerk en aansluitend aan deze heilige mis worden ze naar zieke en eenzame mensen binnen de parochie door de kinderen gebracht.

Tevens hebben de communicanten een aantal voorbereidingsmissen op de Eerste Heilige Communie.