Bestuur en organisatie

De parochies Heibloem, Neer en Roggel hebben een clusterbestuur. Het is voor het bestuur onmogelijk om alle taken binnen het cluster alleen uit te voeren. Hiervoor heeft het bestuur al bij de start van het cluster op 1 januari 2012 ervoor gekozen om naast het bestuur een viertal werkgroepen in het leven te roepen. Hierbij is nadrukkelijk als uitgangspunt gesteld dat deze werkgroepen hun taken niet richten op een parochie maar op alle drie de parochies. Ook de leden van de werkgroep komen uit de cluster parochies. Hierdoor leren we elkaar snel kennen en maken we gebruik van elkaars expertise en werken daardoor efficiënter. De taken en actuele onderwerpen waar het bestuur en werkgroepen mee bezig zijn leest u op de betreffende pagina’s. Bestuur   Het clusterbestuur behartigt het algemeen beleid van de parochie in pastoraal en materieel inzicht. lees meer Werkgroep personeel en organisatie In onze Parochiecluster Heibloem, Neer en Roggel zijn vele vrijwilligers actief. Zij voelen zich betrokken bij de kerk en leveren een belangrijke bijdrage in het functioneren van onze parochiegemeenschap. lees meer Werkgroep financiën De werkgroep is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer en verantwoording van alle middelen van de drie parochies. lees meer Werkgroep pastoraal lees meer Werkgroep gebouwen en terreinen lees meer