Clusterbestuur

Het clusterbestuur behartigt het algemeen beleid van de parochie in pastoraal en materieel inzicht. In de praktijk komt het er op neer dat het bestuur zich bezig houdt met de volgende bestuurszaken;
– beheren van het parochieel vermogen
– het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
– het adviseren van de pastoor
– de zorg voor een goede communicatie en coƶrdinatie tussen alle betrokkenen binnen onze organisatie.
Ons clusterbestuur telt 4 leden.

Voorzitter:
– Pastoor C. Dieteren,
Schepenbank 17, 6081 DB Haelen
email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
email: martinusparochieneer@hetnet.nl

Secretaris: ad interim
– Dhr. Harry Huijsmans,
Heldenseweg 16, 6086 PE Neer, tel. 0475-593645

Penningmeester:
– Mevr. Ellie aan den Boom – Bongaerts
Hanssum 1B, 6086 BS Neer, tel. 0475 – 593175

Kerkmeester gebouwen en terreinen:
– Dhr. Jo Kuijpers
Sloes 2, 6086 PN Neer, tel. 0475-591714

Kerkmeester personeel en organisatie:
 – vacant

  • Eervol ontslag
  • Onlangs is door de Bisschop van Roermond Mgr. Harrie Smeets eervol ontslag verleend – op haar eigen verzoek –  aan Mevr. Mia Tobben – Linssen als lid van het Clusterbestuur van de parochies Heibloem, Neer en Roggel.
  • Wij danken haar voor alles, wat  voor dit Cluster gedaan en betekend heeft. Zij heeft te kennen gegeven, dat zij als vrijwilligster voor de parochie Neer wil blijven werken.