Werkgroep pastoraal

 

De werkgroep houdt zich bezig met drie onderwerpen:

  1. Liturgie (geloof vieren)
  2. Catechese (geloof verkondigen)
  3. Diaconie (geloof omzetten in daden)

Ad 1. De liturgie houdt zich voornamelijk bezig met het samen vieren rond het altaar van de Heer.  Naast de wekelijkse eucharistievieringen worden er diverse vieringen en diensten georganiseerd voor jongeren.

 

 

 

 

Ad 2.  Op verschillende niveaus worden catechese gegeven. Zo worden er avonden voor doopsel en huwelijk gegeven. Communie- en vormsellessen worden tijdens schooluren verzorgd. Ook wordt er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘Geloven in deze tijd.

 

Ad 3. De diaconie houdt zich bezig met de zorg om de naaste, hart hebben voor je medemens. Ze willen op deze wijze de kerk zichtbaar maken in de samenleving.