Gezinsbijdrage 2021

Ook de Kerk kan alleen bestaan wanneer de leden haar de financiële middelen verschaffen. Daarom sturen wij jaarlijks in het eerste kwartaal een oproep tot deelname aan de gezinsbijdrage naar u.

Jaarlijks berekent het Bisdom de minimum bijdrage, die gebaseerd is op het in Nederland geldend minimuminkomen. Deze bijdrage is voor 2020 vastgesteld op € 115,-. (Natuurlijk hopen we dat u de christelijke solidariteitsgedachte ondersteunt maar wij zijn blij met elke geldelijke blijk van waardering voor onze parochie.

Hoe kunt u uw kerk ondersteunen.

  1. ZELF uw bijdrage jaarlijks, half jaarlijks, maandelijks of per kwartaal overmaken   bankr. NL85 RABO 0144 292 718 t.n.v. St Isidorus
  2. Uw bijdrage automatisch door UW BANK te laten overmaken.
  3. WIJ verzorgen de inning. Hiervoor dient u een machtigingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen via mail: h.petrus.financieel@hotmail.nl . Velen maken van dit  betaalsysteem gebruik. Intrekking van deze machtiging kunt u te allen tijde.
  4. Wij innen uw gezinsbijdrage reeds automatisch. U hoeft niets te doen. (Misschien kunt u kijken of het bedrag nog aangepast kan worden)

Voor de parochianen die ons gemachtigd hebben of die ons een machtiging toesturen wordt op de volgende momenten de afgesproken bijdrage afgeschreven:
 – Maandelijks rond de 25ste
– Per kwartaal rond de 25ste januari, april, juli en oktober.
– Per half jaar rond de 25ste van januari en juli
– Per jaar rond de 25ste van april

Wij kunnen de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet missen!  

Het clusterbestuur

 

New mail

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.