Kerngroep

De kerngroep van de parochies Heibloem en Roggel houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Een aantal keer per jaar komen zij samen en worden de zaken besproken.

De volgende personen hebben zitting genomen in de kerngroep:
Dhr. Harry Huijsmans 
Mevr. Lisette Janssen – Voorzitster
Mevr. Annie Naus
Dhr. Sjra Jegers
Dhr. Arno Verstappen
Dhr. Frans Peters
Dhr. Will Claessen
Dhr. Jac Scheenen
Dhr. Har Mennen

 

 
What do you want to do ?

New mail