Aanvraag doopbewijs

Bij een huwelijk buiten de parochie of een H. Vormsel dient u een doopbewijs aan de desbetreffende parochie te overhandigen.
Op dit formulier worden uw gegevens en doopdatum genoteerd.

Tijdens kantooruren kunt u zo’n bewijs aanvragen. De mensen van het secretariaat zullen dan vervolgens u dit doen toekomen.

Adres en openingstijden
Parochiesecretariaat:
Past. Ruttenhofje 6a
6088 HN Roggel
tel. 0475 49 13 93
Email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl

Geopend: donderdag van 9.00 – 11.30uur.