Tarieven

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, hanteren wij ook in 2020 binnen het cluster Heibloem, Neer en Roggel dezelfde tarieven. Deze zijn deels overeenkomstig de normen van het bisdom. De kerkbijdrage voor 2020 is door het bisdom vastgesteld op € 110,00, maar elk bedrag is welkom.

Misintenties door de week €   12,50
Misintenties in het weekend €  27,50
Begrafenismis / Huwelijksmis/ Avondwake €   440,00
Avondwake en begrafenismis  €   440,00
Jubileumdienst buiten reguliere diensten € 275,00
Koorzang tijdens mis incl. vergoeding dirigent €   110,00
Dopen in de kerk €   35,00
Dopen in de Witte Kapel te Neer €   75,00
* Op het genoemde tarief wordt de kerkbijdrage van de laatste vier jaar in mindering gebracht. (max. € 110 per jaar)
Tarieven kerkhof  
Graf delven enkeldiep en 2de begraving
in dubbeldiep
€  395,00
Graf delven dubbeldiep €  455,00
Graf delven dubbelbreed (2x enkeldiep) €  790,00
Graf delven kindergraf

Urnengraf

€  125,00

 

Grafplaat Kerkhof Roggel zonder opschrift €  220,00
Grafplaat Kerkhof Neer voor eigen rekening
2de bijzetting €    75,00
Grafrechten voor urnengraf voor 10 jaar €  300,00
Grafrechten voor urnengraf voor 20 jaar €  600,00
Grafrechten enkel- en dubbeldiep graf voor 20 jaar €  600,00
Grafrechten dubbelbreed en enkel- of dubbeldiep graf 20 jaar € 1200,00
Grafrechten kindergraf voor 20 jaar €  200,00
Ruimingskosten van een graf 1) €  150,00
Ruimingskosten van een kindergraf  1) €   50,00
1)Deze worden bij de eerste nota in rekening gebracht.
Het verlengen van de grafrechten is mogelijk met een periode van 5, 10 of 20 jaar. De kosten zijn resp. voor een enkel graf € 150,00 , € 300,00 en € 600,00. Voor een dubbel graf dient u deze bedragen te verdubbelen.
Aangezien men in Heibloem op het kerkhof geen mogelijkheid had om te kiezen voor een enkel graf worden de bestaande dubbel graven (t/m 2013) bij verlenging van de grafrechten beschouwd als enkel graf.
Stichtingen
Jaardienst in het weekend 20 jaar €  550,00
Jaardienst in het weekend 10 jaar €  275,00
Jaardienst in het weekend 5 jaar €  137,50
Jaardienst door de week 20 jaar €  250,00
Jaardienst door de week 10 jaar € 125,00
Jaardienst door de week 5 jaar €   62,50
Diversen
1e H. Communie: € 15,00 (boek) + € 25,00 (algemene kosten*)
H. Vormsel:  € 15,00 (boek) + € 15,00 (algemene kosten*)
* De algemene kosten zijn niet verschuldigd als u kerkbijdrage betaalt.

Informatie betreffende gang van zaken voor kerk en kerkhof
na een overlijden.
Indien u na het overlijden van uw dierbare een uitvaartmis wilt laten opdragen, kunt u het beste contact opnemen met pastoor Dieteren of met kapelaan Lipsch van ons cluster. Een van die twee zal in het algemeen de uitvaartdienst in de parochiekerk leiden. U kunt dan met een van hen de gang van zaken bespreken betreffende de invulling van de uitvaartmis, hierbij rekening houdende met uw eigen wensen. Pastoor Dieteren is de eerste contactpersoon voor Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem. Hij is thuis bereikbaar onder telefoonnummer 0475-591622. Kapelaan Lipsch is het eerste aanspreekpunt voor Heibloem, Neer en Roggel. Hij is thuis bereikbaar onder telefoonnummer 0475-51 01 05.
lees meer……

 
What do you want to do ?

New mail